Image Puzzle

Copyright © www.etienne.nu

Image Puzzle is currently under reconstruction, please check back in a few weeks.

This is a creative graphical puzzle divided into 15 stages. Each stage comes with a digital image that contains a text that allows you to get to the next stage.

This puzzle works just like the other ones.

NOTE: The text is always written in a clear form, it’s just disguised in some way. There are no riddles or such things. The text is always located within the image file. It’s never a reference to a place outside this website!

This puzzle is case sensitive.

Start the puzzle by typing ”start” and then pushing the ”Submit” button.

reflection strawberries

Vi publicerar numera enbart artiklar om analgetikum (det vill säga smärtstillande, t.ex. paracetamol) och antipyretikum (det vill säga febernedsättande, t.ex. pamol, panodil och citodon).

Mer information hittar du här: Paracetamol, citodon, alvedon & panodil >>

Det finns även andra typer och registrerade varumärken med detta typ av preparat. Vissa avregistrerade och andra som aktivt säljs på Svenska apotek. Vissa varumärken gör aktivt reklam på Svenska media. I vissa fall med massiva annonsbudgetar. Typisk TV reklam eller radio reklam.

Detta som en effekt av en avreglerad apoteksmarknad i Sverige. Samt att dessa medel numera är befriade från recept. De går alltså att handla receptfritt på Svenska apotek och i många affärer runt om i landet.

  • Curadon är ett exempel på ett av dessa nämnda avregistrerade läkemedlen.
  • Citodon är ett exempel på ett smärtstillande läkemedel med paracetamol som är recept belagt.
  • Alvedon är ett exempel på kanske det mest kända av denna läkemedelstyp.
  • Paracetamol är den aktiva substansen i dessa typer av tabletter.

Alla dessa preparat, oavsett tillverkare och varumärke, har samma effekt på kroppen. De verkar främst febernedsättande och minskar även smärt förnimmelsen av pågående sjukdom, infektion eller annan yttre negativ påverkan på kroppen.

Typiska användningsfall för tabletter med paracetamol är vid feber och förkylningar samt vid tankvärk och smärtsam huvudvärk.

Kontakta oss, endast angående smärtstillande, omega-3, krillolja och mct-olja (även paracetamol).