SMÄRTSTILLANDE PREPARAT I PRAKTIKEN

Här publicerar vi enbart artiklar gällande olika smärtstillande preparat till exempel läkemedel med paracetamol så som citodon, panodil och alvedon. Vi skriver även lite om komplementära behandlingar, t.ex. genom administration av omega-3 från krillolja och/eller fiskolja.

SMÄRTA ÄR ETT VARDAGSFENOMEN

smartlindrande lakemedel

Paracetamol, Alvedon, citodon samt panodil är alla exempel på smärtlindrande läkemedel.

Om du inte är en av de få unika individer som faktiskt inte kan uppleva smärta så vet du hur det känns att ha ont i huvudet, ont i magen eller kanske ont i en tand.

Det är ingen särskilt angenäm upplevelse, eller hur? Angenämt eller ej, det är en av konsekvenserna av att vara en biologisk varelse, och saken är ju faktiskt den att våra smärtreceptorer har funktionen, hur paradoxalt det än må låta, att skydda oss från smärta. Deras uppdrag är enkelt, det handlar om att signalera fysiologisk fara. Tack vare dina smärtreceptorer så drar du undan handen från en het platta, tack vare dina smärtreceptorer så håller du dig vid liv.

Icke desto mindre så är den där livsnödvändiga smärtan ibland ett hinder i vardagen. Huvudvärk och tandvärk är vardagsföreteelser som inte räddar våra liv direkt. De, och annan vardagssmärta, skulle kunna sägas vara priset vi måste betala för att ha smärtreceptorer.

SMÄRTLINDRARE GENOM HISTORIEN

Genom historien så har människor alltid gjort tappra försök att döva smärtan då den dyker upp.

analgetika

Eter, alkohol, olika örter, omega 3 och opiater är exempel på vad vi genom historien har använt oss av för att stilla smärtupplevelser. En del metoder har visat sig fungera ganska så bra, allt medan andra visat sig vara mer eller mindre livsfarliga. I stora delar av världen är det fortfarande dessa traditionella metoder som används i stället för moderna läkemedel, allt som oftast på grund av att dessa delar av världen saknar tillgång till de läkemedel som du och jag, tillsammans med många andra – tar för givna.

Under de senaste 100-150 åren så har det dock hänt en hel del på smärtlindringsfronten. Vetenskapen, i allmänhet – och medicinvetenskaperna i synnerhet, har genom sina allt mer exakta metoder och skarpa analysinstrument under det senaste århundradet lyckats ta fram smärtdämpande och smärtstillande medel som, generellt – är både effektiva och säkra. Vi är i dag en bra bit ifrån den tid då tandvärk dämpas med trolldom, eter och örter, något som vi förmodligen skall vara glada över.

MODERNA SMÄRTLINDRANDE PREPARAT

smartlindrande lakemedel 2Du känner alldeles säkert igen namnen på flera av de moderna smärtlindrande medicinerna.

Paracetamol, Citodon, Alvedon och Panodil är några, listan skulle dock kunna göras mycket längre än så. Tillexempel Treo, Magnecyl och Asprin.

Exempel på Analgetika:

  • Acetylsalicylsyra
  • Diklofenak
  • Dexibuprofen
  • Alvedon
  • Ibuprofen
  • Naproxen
  • Paracetamol
  • Tramadol
  • Fenazon
  • Citodon

PARACETAMOL OCH ALVEDON

Vad som kanske inte är lika självklart för många är att de namn och begrepp vi rör oss med när det kommer till smärtstillande läkemedel ofta är en salig blandning mellan å ena sidan produktnamn och verksamma substanser.

Faktum är att alla de läkemedel som jag nämnde ovan; Paracetamol, Citodon, Alvedon och Panodil, alla är varianter på samma tema. Citodon, Alvedon och Panodil är samtliga produktnamn som saluför smärtlindrande tabletter som innehåller den verksamma substansen Paracetamol. Citodon sticker dock ut lite i sällskapet, på vilket sätt återkommer vi till lite längre ned i texten.

Alvedon Novum 500 mg tabletter, receptfritt läkemedel med paracetamol.

Alvedon Novum 500 mg tabletter, receptfritt läkemedel med paracetamol.

Paracetamol har den fina funktionen att kunna lindra huvudvärk så väl som tandvärk, det är därtill en alldeles utmärkt febernedsättande substans. De exakta verkningsmekanismerna är inte helt kända ännu. Det råder dock inga tvivel om att substansen är effektiv och ofarlig om den administreras med måtta. Den rekommendation som brukar ges är maximalt fyra gram per dygn för en vuxen person. Paracetamol har använts som smärtlindrande och febernedsättande medicin sedan 1887, det var dock först 1893 som dess effekt kunde bevisas genom kliniska studier.

Men man har ännu alltså inte preparatets verkningsmekanism helt klart för sig.

Just Alvedon är kanske det mest kända preparatet med paracetamol.

ACETYLSALICYLSYRA

Vid sidan av Paracetamol så är smärtstillande med den verksamma substansen Acetylsalicylsyra de vanligaste.

Inom denna grupp hittar vi varumärken som exempelvis Treo, Magnecyl och Paraflex. Tillskillnad från läkemedel som innehåller Paracetamol så har produkter med Acetylsalicylsyra en lätt anti-inflammatorisk effekt. Variationer på Acetylsalicylsyra har använts som smärtstillande och febernedsättande under mycket lång tid. Den verksamma substansen finns att finna i växtriket, hos vitpil och älgört närmare bestämt. Människan har känt till dessa örters smärtstillande effekter under flera hundra års tid. Dock var det först under slutet av 1800-talet som man lyckades med att lokalisera den verksamma substansen. I Sverige så introducerades substansen 1924 under varumärket Albyl. Det hade då funnits i USA under närmare tjugo års tid under det kanske mer kända varumärkesnamnet Asprin.

Hur preparat som innehåller Acetylsalicylsyra verkar för att fungera smärtdämpande och febernedsättande har vetenskapen mer begrepp om än vad gäller systersubstansen Paracetamol. Verkningsmekanismerna är förhållandevis komplicerade och den som vill veta mer om hur substansen verkar kan läsa vidare här.

Preparat innehållande Acetylsalicylsyra är även dessa, precis som preparat innehållande Paracetamol, både säkra och effektiva om man håller sig inom de rekommenderade doserna. Maxdosering per dygn är tre gram och det finns inga anledningar att stoppa i sig mer eftersom att doser över tre gram per dygn inte ger någon ytterligare effekt, annat än större och mer riskabla biverkningar.

CITODON

Två stycken Citodon tabletter A - PK. Framsida och baksida.

Två stycken Citodon tabletter A – PK. Framsida och baksida.

Citodon, som nämndes ovan, innehåller Paracetamol.

Dock sticker Citodon ut från övriga preparat som innehåller Paracetamol eftersom att Citodon även innehåller Kodein. Kodein är en substans om metaboliseras i kroppen till Morfin, och morfin är ju som säkert är bekant ett av de kraftigare smärtstillande medel som finns. Citodon skall generellt inte användas vid vanlig huvudvärk eller som febernedsättande (även om det har febernedsättande funktion) utan rekommenderas istället när det är fråga om exempelvis diskbråck och vid mycket akuta smärtsymptom.

I och med att Citodon innehåller Kodein så bör användaren vara extra försiktig. Kodein är beroendeframkallande och Citodon skall definitivt inte användas som smärtlindrande under längre perioder. Citodon har även fler biverkningar än Paracetamol och Acetylsalicylsyra, bland annat så påfrestar preparatet (i och med att det metaboliseras i kroppen) levern i väsentligt högre utsträckning. Påfrestningen på levern ökar ytterligare om läkemedlet kombineras med alkohol.

Barn skall generellt sett inte ta Citodon annat än på läkares inrådan, den maximala dygnsdosen för vuxna personer är 240 mg och skall absolut inte överskridas. Citodon är narkotikaklassat i Sverige och kan endast erhållas emot recept från läkare.

PANODIL

Panodil är ett av de mest kända smärtstillande preparaten med paracetamol om aktiv substans. Det finns flera typer av tabletter med Panodil. De kan ha olika styra och olika administrations förfaranden.

pandodil_brus

Pandoil Brus 500 mg. 20 stycken smärtstillande brustabletter med paracetamol.

Panodil Zapp 500 mg - receptfria smärtstillande tabletter.

Panodil Zapp 500 mg – receptfria smärtstillande tabletter.

Omega 3 från krillolja eller fiskolja som smärtstillande

Under de senaste åren har det dykt upp forskning som pekar på ett samband mellan intag av omega 3-fettsyror och minskad smärta (framför allt från extrakt kommande från krillolja samt fiskolja).

Detta samband har särskilt uppmärksammats av fibromyalgi förbundet som har publicerat artiklar om hur omega 3 (i form av tillskott från fiskolja samt krillolja) kan hjälpa patienter med neuropatisk smärta [https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-1172/krill-oil, https://www.krillolja.se]. Krillolja innehåller, förutom den aktiva substansen omega-3, rikliga mängder av antioxidanten astaxanthin.

omega 3-fiskoljekapslar

Omega 3 i till exempel kosttillskott med fiskolja och/eller krillolja har visat sig kunna ge smärtlindrande effekter.

Denna typ av smärta tar sig uttryck utan att egentlig vävnadsskada kan observeras hos patienten. Smärtan orsakas som en effekt av störningar i patientens nervsystem.

Det finns idag ingen entydig forskning som bevisar ett samband, men mindre studier har visat på flera positiva effekter av omega 3 hos patienter med neuropatisk smärta. Vanligtvis administrerad som intag av kapslar med krillolja alternativt fiskolja.

En särskild studie från 2010 där en grupp om fem deltagare administrerades omega 3-fiskolja (krillolja ekvivalent) i höga doser, visade på markant smärtminskning. Doserna var så höga som upp till 7 200 mg EPA och DHA per dag och per patient.

Förutom att omega 3 verkade som smärtminskande fick också patienterna förbättrad funktion. Denna forskningsstudie dokumenterades både med objektiva och subjektiva utfallsmätningar. Uppföljning visade att de positiva effekterna fanns kvar ända upp emot 19 månader efter behandlingsstart.

Det bör poängteras att smärtlindring med omega 3 inte är en ersättning för ”vanliga” smärtstillande läkemedel, utan att det bör ses som ett komplement. Omega 3, från krillolja eller fiskolja, ger förstås inte smärt lindring omedelbart utan smärtlindring sker genom en gradvis förbättring hos patienten. Detta alltså helt olik smärtbehandling med läkemedel där så gott som en omedelbar effekt kan uppnås.

Alfred Lundin M.D, Ph.D., publicerar studier kring omega-3, eventuella hälsoeffekter av administration av kapslar med krillolja alternativt fiskolja. Citerade källor med indikationer rörande omega 3-fettsyror och potentiella effekter på individer hänvisar till publicerade skrivelser samt artiklar. AF: Alfred Lundin, Edeby 29, 610 53 ENSTABERGA, (0158-2298382), about.

Troligtvis behövs mer forskning på den smärtlindrande effekten av omega 3 för att med säkerhet kunna säga något om de långsiktiga och kortsiktiga effekterna av administration av denna typ av kosttillskott (till exempel kapslar med krillolja alternativt fiskolja och i vissa fall linfröolja)

SMÄRTSTILLANDE OCH BIVERKNINGAR

I skolfysiken får vi lära oss att allt som har en verkan har en proportionerligt lika stor motverkan.

I medicinvärlden finns ett liknande förhållande. Alla mediciner som har verkanseffekt har också biverkanseffekter. Det gäller naturligtvis också smärtstillande. Förhållandet mellan positiv verkan och negativa biverkningar är relaterade till varandra. Ett preparat som har hög positiv verkansgrad har generellt sett också fler och därtill elakare biverkningar. Biverkningar är vidare alltid relaterade till dosering. Liten dosering ger liten verkan och få biverkningar, större dosering ger större verkan och fler biverkningar. För smärtstillande, liksom för all annan medicin så finns alltid ett gränsnyttevärde – det vill säga den doseringsnivå där de positiva verkningarna helt upphör och i viss mån även ”äts upp” av fler och intensivare negativa biverkningar.

Mediciner som innehåller Paracetamol har i allmänhet ”snällare” biverkningar än de preparat som innehåller Acetylsalicylsyra. Just där för är de oftast det första valet när det kommer till smärtstillande. Med andra ord så prova Alvedon eller motsvarande först, om det inte hjälper, gå vidare till Treo eller något annat preparat innehållande Acetylsalicylsyra. Skulle det vara så att inget av dessa receptfria läkemedel hjälper så skall kontakt med närmsta vårdcentral tas så att en läkare får bedöma smärtproblematiken och ge vidare medicinska instruktioner.

Referenser:

Kontakta denna sajt för mer information om citodon eller alvedon (läkemedel med paracetamol) och andra smärtstillande preparat (även naturläkemedel som omega 3), klicka här.